Trong khoảng VIIHENG+ Móc Áo Quần Áo nhà chế tạo

VIIHENG+ Móc Áo Quần Áo nhà chế tạo Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.
VIIHENG+ Móc Áo Quần Áo Nhà máy.
DDDD nhà chế tạo / DDDD Nhà máy /

Adres: Room 812, 16/F, Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong

Tel: +852-3256635
Fax: +852-3256636
E-mail: sinoboss@hotmail.com